Erik Ipsen Arup (1876-1951) kom til verden i Slangerup som søn af en læge. Efter at have taget studentereksamen som 18-årig studerende han først teologi og senere historie. Han bestod konferens i historie i 1901, og i 1907 forsvarede han en disputats. 9 år senere blev han professor ved Københavns Universitet. 

Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour (1883-1974) var født på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Efter studentereksamen valgte han at studere historie og blev efterfølgende historielærer og dyrkede samtidig sit historiske forfatterskab. 

I 1928 fik la Cour udgivet sin kritik af professor Arup om dennes historiske arbejder. Konflikten mellem de to personer fortsatte mange år, og i 1939 stod la Cour anklaget for injurier mod Arup.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link