Arthur Mathias Nicolai Abrahams (1836-1905) var født i København som søn af en professor og senere notarius publicus. Han blev kendt som sproglærer og forfatter.

I 1894-96 fik han udgivet en selvbiografi i tre dele: "Minder fra mine Forældres Hus", "Minder fra min Barndom og Tidlige Ungdom" og "Minder fra min Studentertid". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet de to første dele. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet sidste del. Ophavsretten er udløbet, og de søgbare PDF-filer kan downloades her fra siden via disse links.

Minder fra mine Forældres Hus

Minder fra min Barndom og tidlige Ungdom

Minder fra min Studentertid