Jens Mathias Bolderup Andersen (1822-1868) kom til verden på Gammelgård i Olgod sogn som søn af en sognefoged/gårdejer. Han overtog sin fædrende gård og vandt stor anseelse i hjemstavnen. I en periode var han folketingsmand og senere landstingsmand.

Poul Bjerge (1853-1931) kom til verden i Ølgod Bjerge i Ribe amt som søn af en gårdmand og hed i dåben Poul Pedersen. I sine unge dage arbejdede han som engmester og mejerist, men efter ophold på flere højskoler blev han selv højskolelærer. Han er kendt for en stor produktion af personal- og lokalhistoriske bøger og artikler. I 1906-08 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel "Jens Mathias Bollerup Andersen". 

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.