Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870) blev født på Nytorv i København som søn af en handelsbogholder. Han blev student som 17-årig, og 3 år senere tog han juridisk eksamen, men hans interessefelt var mest inden for musik, sprog og kunst. Efter flere års udlandsrejser blev han tilknyttet Københavns Universitet, hvor han blev udnævnt til professor i fransk. Han forlod senere universitetet for at blive notarius publicus.

I 1876 fik hans søn Arthur Abrahams udgivet faderens selvbiografi "Meddlelser af mit Liv", som Slægtsforskernes Bibliotek har scannet og kan downloades via dette link