Niels Juel Axelsen (1557-1600) blev født på Villestrup som søn af godsejeren og landsdommer i Nørre Jylland. Allerede fra sit 7. år blev hans sendt hjemmefra for at blive undervist hos sognets præst Hans Pedersen Vogel. Senere kom han i Viborg Skole, og hans afsluttende dannelse skete ved ophold på nogle godser i Jylland. Han deltog i krigen i Nederlandene, hvor han blev såret. Efter sin hjemkomst overtog han besiddelsen af Kongstedlund. 13. maj 1600 kom han i klammeri med en anden herremand Albert Skeel, der dræbte Niels Juel med en daggert. 

Jens Gustav Bang (1871-1915) kom til verden i Store Heddinge som søn af en cand.theol. Han blev mag.art. i historie og dr.phil. på afhandlingen "Den gamle Adels Forfald". 

I 1893-95 fik Bang sin artikel: "Niels Juel Axelsøn til Kongstedlund og hans Endeligt. Et Tidsbille fra det 16. Aarhundrede" optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.