Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune blev stiftet i 1941, men først fra 1968 stod det for udgivelsen af et årsskrift. I dag hedder foreningen: Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og årsskriftet er omdøbt til årbog. På foreningens hjemmeside www.gladsaxelokalhistorie.dk er der en oversigt over indholdet i årsskrifterne/årbøgerne, og der er adgang til at downloade nogle af årbøgerne.

Slægtsforskerne Bibliotek har scannet årbogen fra 1985-86 til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Årsskrifterne 1968-1985 kan lånes på biblioteket via dette link.

Årbøgerne 1987-2006 kan lånes på biblioteket via dette link.

Årbøgerne 2007 og frem kan lånes på biblioteket via dette link