Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred blev stiftet i 1912 og har siden stået for udgivelsen af årbogen: Fra Himmerland og Kjær Herred. På foreningens hjemmeside www.histsamf.dk er der dels et register til årbøgerne og dels en side med adgang til download af de fleste årbøger. Årbøgerne er scannede til søgbare PDF-filer.