Claus Rønlev

Slægtsforskning

Historisk Årbog for ROSKILDE Amt/KØBENHAVNS Amt

Historisk Samfund for Københavns Amt blev stiftet 1910 og tog i forbindelse med kommunalreformen i 1970 navneforandring til Historisk Samfund for Roskilde Amt. Siden stiftelsen har samfundet udgivet en årbog. På samfundets hjemmeside www.hist-samf-roskilde.dk er der en søgeside med register til årbøgerne.

På Det Kongelige Biblioteks hjemmeside er der adgang til denne oversigtsside for Historisk Årbog for Roskilde Amt. Herfra er det muligt at downloade årgangene 1998-2018 samt nogle få ældre årgange. Mon ikke alle årbøgerne er på vej til at blive scannede?

Årbøger fra 1976- kan lånes på biblioteket via dette link. For lån af tidligere årbøger anbefales det at spørge om hjælp på det lokale bibliotek.