Historisk Samfund for Københavns Amt blev stiftet 1910 og tog i forbindelse med kommunalreformen i 1970 navneforandring til Historisk Samfund for Roskilde Amt med hjemmeside historisksamfundforroskildeamt.dk. Siden stiftelsen har samfundet udgivet en årbog. Registre over indhold 1910-2010 kan downloades via dette link.

En del af årbøgerne er digitaliseret. Artiklerne kan downloades som  PDF-filer via dette link

Årbøger fra 1976- kan lånes på biblioteket via dette link. For lån af tidligere årbøger anbefales det at spørge om hjælp på det lokale bibliotek.