Historisk Samfund for Københavns Amt blev stiftet 1910 og tog i forbindelse med kommunalreformen i 1970 navneforandring til Historisk Samfund for Roskilde Amt med hjemmeside historisksamfundforroskildeamt.dk. Siden stiftelsen har samfundet udgivet en årbog. Registre over indhold 1910-2010 kan downloades via dette link.

Det Kongelige Bibliotek har scannet en del af årbøgerne. Artiklerne kan downloades som søgbare PDF-filer via dette link. Mon ikke alle årbøgerne er på vej til at blive scannede?

Årbøger fra 1976- kan lånes på biblioteket via dette link. For lån af tidligere årbøger anbefales det at spørge om hjælp på det lokale bibliotek.