Randers Amts Historiske Samfund blev etableret 1906, og lige siden har de udgivet Historisk Årbog for Randers Amt. Årbøgerne er ikke scannede, men kan lånes på biblioteket via dette link.

På hjemmesiden www.historiskranders.dk har samfundet et index med mulighed for søgning i årbøgerne.