I 1915 blev Historisk Samfund for Hjørring Amt oprettet. I 1970 skiftede det navn til Historisk Samfund for Vendsyssel. Siden 1915 har det stået for udgivelsen af Vendsysselske Årbøger, der i 1970 ændrede navn til Vendsyssel Årbog. På hjemmesiden www.vendsysselshistorie.dk er der et register med søgemulighed i årbøgerne.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet nogle af årbøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via dette link.

De ældste årgange 1915-1970 kan lånes på biblioteket via dette link, og årgangene efter 1970 kan lånes via dette link.