Fra 1889-1914 udkom Sønderjyske Årbøger med artikler, skrevet af historikere bosat nord for Kongeåen.

Fra 1923 har Historisk Samfund for Sønderjylland med hjemmeside www.hssdj.dk stået for udgivelsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de fleste af årbøgerne. Artiklerne kan downloades som søgbare PDF-filer via dette link.

I 1989 stod Børge L. Barløse på vegne Historisk Samfund for Sønderjylland for udarbejdelsen af et meget omfattende register over indholdet i årbøgerne fra 1889-1988. På vegne  Danske Slægtsforskere har jeg scannet registret til en søgbar PDF-fil, der er overført til Sægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.