Fra 1908-1937 udkom Aarbøger for Svendborg Amt.

Fra 1913-1938 udkom Aarbøger for Odense og Assens Amter.

Fra 1939 blev årbøgerne samlet til Fynske Årbøger.

Historisk Samfund for Fyn med hjemmeside historisk-samfund-fyn.dk har ladet årbøgerne scanne, og bortset fra de senest 10 årgange kan der via dette link søges i de enkelte artikler og downloades artikler i søgbare PDF-filer.