Claus Rønlev

Slægtsforskning

FYNSKE Årbøger

Fra 1908-1937 udkom Aarbøger for Svendborg Amt.

Fra 1913-1938 udkom Aarbøger for Odense og Assens Amter.

Fra 1939 blev årbøgerne samlet til Fynske Årbøger.

Historisk Samfund for Fyn med hjemmeside www.histfyn.dk har ladet årbøgerne scanne, og bortset fra de senest 10 årgange kan der via dette link søges i de enkelte artikler og downloades artikler i søgbare PDF-filer.