Erhvervshistorisk Årbog er udkommet siden 1949 på foranledning af den nyoprettede institution Erhvervsarkivet i Århus.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet årbøgerne fra 1949 til 2011 til søgbare PDF-filer, der kan downloades via dette link.

Det Kgl. Bibliotek har scannet årbøgerne fra 2012 og frem til søgbare PDF-filer, der kan downloades artikelvis via dette link.