Fra 1928-1939 udkom Fynsk Hjemstavn som månedsskrift. Hæfterne indeholder korte artikler om fynske steder, personer, folkeminder, sagn og overtro. Månedsskriftet blev udgivet og ledet af:

Hans Christian Thomsen Frydendahl (1888-1947), der var født i Eskelund, Brørup sogn i Vestjylland som søn af en skrædder. Efter tjeneste i landbruget og læreplads som snedker fik han en læreruddannelse. Fra 1916 finder vi ham som førstelærer og kirkesanger i Krarup. Allerede tidligt i livet interesserede han sig for slægts- og lokalhistorie og fik udgivet en del titler om lokale forhold. 

For hvert år er hæfterne samlet til et bind, der afsluttes med en indholdsfortegnelse og navneliste og herefter 8 artikelsider. Jeg har scannet de 12 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link til biblioteket.

Jeg har oprettet links til 87 artikler, som jeg finder mest interessante. De kan tilgås ved dette link.