Historisk Samfund for Thy og Han Herred blev oprettet i 1903. Samfundet har ændret navn flere gange og hedder nu Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. Siden 1906 har samfundet udgivet en årbog, der fra starten hed Historisk Årbog for Thisted Amt. Senere har den heddet Historisk Årbog for Thy og Mors, Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred og i dag blot Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred.

På Arkivthys hjemmeside www.arkivthy.dk er der en søgeside til indholdet i årbøgerne. Artiklerne kan downloades som søgbare PDF-filer.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan en del af årbøgerne downloades som søgbare PDF-filer via dette link.